Nadszedł radosny dzień, kiedy kończymy rok szkolny. Rozpoczęliśmy go uroczystoście mszą świętą, aby wyrazić swoją wdzięczność za miniony rok i naukę. 
Następnie uczniowie z rodzicami spotkali się z wychowawcami w swoich klasach, aby odebrać upragnione świadectwa oraz upominki.
W stronę dyrekcji, nauczycieli i wychowawców popłynęły słowa podziękowań, życzenia i piękne kwiaty.
Niech nadchodzące wakacje będą wspaniałe, słoneczne i bezpieczne- tego wszystkim życzymy!!!

W innowacji brali udział uczniowie klas III i I-IIPDP. Współpraca układała się fantastycznie. Uczestnicy poznali legendy związane z polskimi miastami. Rozwijali zainteresowanie historią naszego kraju i naszej społeczności lokalnej. Inscenizowali, czytali i słuchali legend. Wykonywali prace praktyczno - techniczne związane z poznanymi historiami. Rozwijali motywację, pomysłowość, przedsiębiorczość. Pracowali z mapą wskazując na niej omawiane miasta. Jednak najwięcej przeżyć związanych jest z inscenizacją legendy związanej z zamkiem w Rydzynie. Teraz wakacje. Czas odpoczynku. Po nich czekają następne wyzwania.

Tradycyjnie w dniu zakończenia roku szkolnego odbyło się wręczenie kart rowerowych uczniom, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Swoje pierwsze "prawo jazdy" otrzymało 8 uczniów. Gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy.

Dobiegła końca innowacja, w której uczestniczyły klasy III i I-IIPDP. Uczniowie w czasie jej trwania uczyli się przez działanie. Wspólnie przygotowali miejsce upraw. Zapoznali się z budową roślin i zasadami ich pielęgnacji. Mieli okazję spróbować warzyw, które wyhodowali od ziarenka. Rozwinęli w sobie wrażliwość na piękno przyrody. Obserwowali zmiany w środowisku zachodzące wraz z następstwem por roku. Prezentują postawy proekologiczne. Co ważne pracowali w grupie i współdziałali podczas wykonywania zadań. Mogli odczuć satysfakcję z efektów swojej pracy. Wszyscy są gotowi do podjęcia nowych wyzwań.

Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w kolejnym konkursie. Był to Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Literacki: „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”. Zadaniem uczestników było zilustrowanie wybranego utworu literackiego. Nie było to łatwe zadanie. A jednak warto było popracować!

Tym razem laureatami w swoich kategoriach wiekowych zostali:

I MIEJSCE: Damian Kowalski, Karolina Muszyńska, Michalina Sibińska, Wiktor Woziński

II MIEJSCE: Bartosz Szuster

III MIEJSCE: Dominik Jasiewicz

Serdecznie Wam gratulujemy!