Szkoła oferuje:

 • naukę w mało licznych klasach,
 • indywidualne traktowanie każdego dziecka,
 • dostosowanie metod pracy i wymagań do możliwości i potrzeb dzieci,
 • stosowanie alternatywnych metod komunikacji,
 • wyspecjalizowaną kadrę,
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy,
 • zajęcia rewalidacyjne:
 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • udział w konkursach, zawodach i przedstawieniach artystycznych,
 • obchody świąt i imprez cyklicznych,
 • liczne wycieczki,
 • pikniki integracyjne,
 • festyny organizowane przez Stowarzyszenie "Podaruj Dzieciom Radość" działające przy szkole,
 • pobyt w internacie.

Metody pracy:

 • hipoterapia,
 • dogoterapia,
 • integracja sensoryczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,