Nadrzędnym celem kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia jest umożliwienie młodzieży solidnego przygotowania się do wykonywania określonego zawodu.
Kształcimy w zawodach odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy.

Dla młodzieży oferujemy kształcenie w zawodach:

 • kucharz
 • ogrodnik
 • krawiec
 • cukiernik
 • murarz- tynkarz
 • piekarz
 • stolarz
 • fryzjer
 • elektryk
 • mechanik pojazdów
 • samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą.