Szkoła oferuje:

 • naukę w mało licznych klasach,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • wzmacnianie ukrytego potencjału ucznia,
 • koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, filmowe, turystyczne,
 • wyspecjalizowaną kadrę,
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy,
 • możliwość zdawania potrzeb uczniów, matury dostosowanej
 • udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, projektach,
 • liczne wycieczki krajoznawcze i zagraniczne,
 • "białe i zielone szkoły",
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • wymianę polsko-niemiecką,
 • pikniki integracyjne,
 • festyny organizowane przez Stowarzyszenie "Podaruj Dzieciom Radość" działające przy szkole,
 • kontynuację nauki w szkole policealnej,
 • pobyt w internacie,
 • udział w ciekawych innowacjach pedagogicznych dostosowanych do zainteresowań uczniów.