Oddział przedszkolny przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie funkcjonuje od września 2016 roku i powstał z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.
Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. Nasze przedszkole to praca w małych zespołach - od 2 do 5 dzieci. Czekamy na maluchy w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia odbywają się w specjalnie dla nich przygotowanej i wyposażonej sali przedszkolnej. Taka nieliczna grupa pozwala na indywidualizację pracy i dobry kontakt z dzieckiem. Pragniemy stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości, podążać za indywidualnym tempem rozwoju, wspierać w dążeniu do samodzielności. W atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa nasze dzieci bawią się, uczą, nabywają umiejętności - rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie i innych.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:

 • elementy terapii metodą Weroniki Sherborn
 • ćwiczenia relaksacyjne (ćwiczenia oddechowe, masaże relaksacyjne)
 • muzykoterapia
 • arteterapia
 • metoda integracji sensorycznej
 • elementy terapii metodą gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów
 • metoda Knillów
 • metoda zajęć praktycznych
 • metoda pedagogiki zabawy
 • metodę opcji
 • dogoterapię
 • elementy metody Dalkroza
 • metodę R. Labana i K. Orffa

Edukacja odbywa się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne są bezpłatne. Rodzice ponoszą jedynie koszty posiłków uwzględniających diety. Ośrodek oferuje naszym przedszkolakom Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały czas trwania roku szkolnego. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z uwagi na miejsce zameldowania dziecka.

Dzieciom zapewniamy:

 • naukę przez zabawę
 • profesjonalną opiekę
 • indywidualne podejście
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego /zgodnie z MEN/
 • pomoc logopedyczną, psychologiczną, surdopedagogiczną, neurologopedyczną, tyflopedagogiczną
 • terapię integracji sensorycznej
 • rewalidację indywidualną
 • zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • alternatywne i augmentatywne metody komunikacji