Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna dla Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi(np. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa)

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej

Nadrzędnym celem kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia jest umożliwienie młodzieży solidnego przygotowania się do wykonywania określonego zawodu.
Kształcimy w zawodach odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy.

Dla młodzieży oferujemy kształcenie w zawodach:

 • kucharz
 • ogrodnik
 • krawiec
 • cukiernik
 • murarz- tynkarz
 • piekarz
 • stolarz
 • fryzjer
 • elektryk
 • mechanik pojazdów
 • samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata.
Dajemy możliwość zdobycia kwalifikacji w drugim zawodzie do ukończenia 24 roku życia.
Przygotowanie zawodowe ma formę teoretyczną i praktyczną. Przygotowanie ogólne prowadzone jest przez kadrę pedagogiczną SOSW w Rydzynie.
Uczniowie różnych zawodów wspólnie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych, takich jak: język polski, matematyka, język obcy, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, informatyka
oraz religia.

Podczas zajęć praktycznych odbywających się  w Ośrodku zapewniamy młodzieży stałą opiekę nauczyciela.
Szkoła oferuje możliwość dowozu uczniów na zajęcia busami szkolnymi. Istnieje również możliwość umieszczenia dzieci
w internacie od poniedziałku do piątku. Koszt pobytu dziecka w internacie ponoszą Rodzice.Opłata dotyczy tylko wyżywienia.