Pan Kamil Bokś - Przewodniczący
Pani Regina Lewandowska - Z-ca przewodniczącego
Pani Bogumiła Noga - Skarbnik