Szkoła kształci uczniów w zawodach:

 • technik turystyki wiejskiej
 • technik usług kosmetycznych

Celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik turystyki wiejskiej to zawód, którego specyfiką jest:

 • planowanie i organizowanie pobytu turystom na obszarach wiejskich,
 • organizacja i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prowa-dzenie gospodarstwa rolnego albo agroturystycznego,
 • dokonywanie analizy i planowanie strategii rozwoju własnej działalności,
 • podjęcie pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach oraz prywatnych domach letniskowych.

Nauka trwa 2 lata z możliwością zdawania egzaminu zawodowego.
Praktyka zawodowa trwa 8 tygodni (320 godzin).

Technik usług kosmetycznych to zawód, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca.
Wybierając ten kierunek poznasz zagadnienia z zakresu:

 • kosmetologii,
 • dermatologii,
 • higieny,
 • fizykoterapii,
 • dietetyki.

Szkoła posiada własną pracownię, współpracuje z zakładami kosmetycznymi oraz bierze udział w różnorodnych kursach kosmetycznych.
Nauka trwa 2 lata z możliwością zdawania egzaminu zawodowego.
Praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie (160 godzin).