Natalia Noga - Przewodnicząca
Maria Gromek - Wiceprzewodnicząca
Jakub Frątczak - Skarbnik/Sekretarz