OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

Szanowni Państwo,

w dniu 21 maja 2021 na podstawie art. 60 ust. 3pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910, ze zm.) Minister Edukacji i Nauki wskazał dodatkowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

W związku z powyższym przypominamy Państwu ofertę Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który otwarto
w Gabinetach Lekarskich MEDICOR w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 53A.

 

Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

bezpłatnie, w ramach umowy z NFZ,
NOWOŚĆ- bez skierowania (dzieci i młodzież objętej obowiązkiem szkolnym lubkształcącej się w szkole ponadpodstawowej, do jej ukończenia ).

W Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej kompleksowowspieramy proces zdrowienia. Oferujemy konsultacje psychologiczne, psychoterapię orazwizyty w środowisku pacjenta.

Proces zdrowienia można rozpocząć od spotkania konsultacyjnego w poradni lub środowiskudziecka/nastolatka. Rozmawiamy wówczas o historii problemu i o podejmowanych próbach jegorozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach.

Proponujemy pomoc dla dzieci i młodzieży, które:
• maja trudności w szkole,
• często czują się samotne, smutne, przygnębione,
• miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju,
• łatwo się denerwują, wybuchają złością,
• mają trudności w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
• często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach,
• czują się nieszczęśliwe,
• mają trudności adaptacyjne, związane z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
• są ofiarami różnych form przemocy,
• doświadczają trudności w budowaniu relacji rówieśniczych.

A ponadto:
• budowanie w rodzicach postaw wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższymotoczeniu, umacnianie więzi
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym
• pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek
• aktywizacja zawodowa i społeczna
• wsparcie może otrzymać cała rodzina

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

telefon 65 511 03 00