thumb Rydzyna SOSW d4f6abc36e4e4f7a1f78f36bbd807188  OFERTA EDUKACYJNA

  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

  im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

  na rok szkolny 2023/2024

Kliknij link Prostą Strzałkę W Górę | darmowa Ikony

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna

 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

 • dla Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • kucharz
  • ogrodnik
  • krawiec
  • cukiernik
  • murarz-tynkarz
  • piekarz
  • stolarz
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Branżowa Szkoła I stopnia  dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

 • kucharz
 • ogrodnik
 • krawiec
 • stolarz
 • fryzjer
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 • dla Młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

 • technik turystyki wiejskiej
 • technik usług kosmetycznych

Internat

Wszelkie informacje odnośnie oferty uzyskają Państwo

w sekretariacie SOSW w Rydzynie

tel. 65 538 85 92

www.soswrydzyna.edu.pl

FB OSW Rydzyna, OSW Rydzyna-GBV Guben/Cottbus, Niesłyszący Rydzyna

ZAPRASZAMY!