W dniach od 14 do 16 maja odbędą się w naszej szkole egzaminy ósmoklasistów.                         

 W pierwszym dniu zdający przystąpią do egzaminu z języka polskiego, w drugim zmierzą się z matematyką, a w trzecim sprawdzą swoje umiejętności z języka obcego.

Życzymy wam - niech uzyskane przez Was wyniki będą jak najlepsze i otworzą przed Wami nowe horyzonty. Niech w nadchodzących dniach nie zabraknie Wam wiary we własne siły i możliwości!

Od kilku lat w naszym ośrodku realizowane są działania mające na celu wszechstronny i
harmonijny rozwój uczniów z wadami słuchu poprzez czynny i świadomy udział w kulturze.
Obcowanie ze sztuką poprzez udział w sensach filmowych, spektaklach teatralnych, wizytach
w galeriach czy muzeach, a także udział w wycieczkach i „zielonych szkołach” wpływają na
pokonywanie barier społecznych, aktywne spędzanie wolnego czasu i oderwanie od
wszechobecnych smartfonów.
Innowacyjne działania pod nazwą ”Spotkania z kulturą” zostały zgłoszone do Kuratorium
Oświaty w Poznaniu i zostały uznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za „Dobrą
Praktykę”, czyli działania, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania i
wychodzą poza standardowe działania edukacyjne.
Projekt „Spotkania z kulturą” pozwala uczniom niesłyszącym częściej uczestniczyć w
wydarzeniach kulturalnych w świecie ludzi słyszących oraz umożliwia wyrównywanie szans
edukacyjnych i rozwojowych naszych uczniów.

Link do materiałów na stronie KO Poznań
http://wre.ko.poznan.pl/praktyki/

Uczniowie naszego Ośrodka w dniu 8 maja 2024r. wzięli udział w konkursie patriotyczno-bibliotecznym, który miał na celu wykazanie się wiedzą o symbolach i barwach narodowych, wzbudzenie uczuć patriotycznych  i narodowej dumy w związku z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja. Zagadnienia konkursowe dotyczyły historii Polski, godła, barw narodowych i hymnu. Uczniowie korzystali z pięknych albumów o Polsce, które każdy może wypożyczyć ze szkolnej biblioteki, a szczególnie warto ją odwiedzić w obchodzonym od 8 do 15 maja Tygodniu Bibliotek.

Laureatami konkursu zostali:

                                I miejsce – Wojtek z klasy I szkoły branżowej

                                II miejsce – Klaudia z klasy VIII szkoły podstawowej

                                III miejsce – Natalia z klasy II szkoły branżowej

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wspaniałe nagrody.  Cieszymy się z sukcesów naszych uczniów. Dziękujemy za udział w konkursie. Fotorelację z przebiegu konkursu wykonał Nikodem z klasy VII, profesjonalnym aparatem - otrzymanym w ramach projektu  #laboratoriaprzyszłości.

Z okazji Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) niektórzy z naszych uczniów postanowili zareklamować książki, które warto przeczytać poprzez sesję zdjęciową z książką, czyli „sleeveface”. „Sleeveface” to zdjęcia, których elementem jest np. okładka książki umieszczona na zdjęciu w ten sposób, że widoczna jest tylko część twarzy, ciała czy sylwetki. Rezultat jest zaskakujący, niejednokrotnie zabawny, a wymyślanie kolejnych montaży wymaga wyobraźni i kreatywności. Jest to nowoczesny, modny i zabawny pomysł na popularyzację czytelnictwa i biblioteki szkolnej. Widoczne na zdjęciach efekty pokazują zaangażowanie uczestników w akcję, którym serdecznie dziękujemy.

Zgodnie z planem Szkolnego Koła PCK oraz działań prozdrowotnych Szkoły Promującej Zdrowie odbył się w szkole konkurs ,,Wiedzy o aktywności fizycznej jako podstawie wszechstronnego rozwoju”. Celem konkursu było propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy na temat działań sprzyjających aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie i właściwy rozwój psycho- fizyczny. Uczniowie otrzymali do zapoznania się materiały edukacyjne zawierające informacje na temat aktywności fizycznej. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas wzięli udział w konkursie. Testy wiedzy były dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Dzieci starsze rozwiązywały test w wersji papierowej, a młodsze przy użyciu komputera z pomocą nauczyciela. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat aktywności fizycznej i zasłużyli na nagrody. 🎖️🥇🏅Nagrodami w konkursie były oczywiście sprzęty służące poprawie kondycji fizycznej. ⚽️⛹️‍♀️🚴‍♀️🏓🏈 Jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie i życzymy udanej zabawy z wykorzystaniem otrzymanych sprzętów !!!