XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Nasi uczniowie brali udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
Jego celem było wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata oraz prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

Laureatami  tego konkursu zostali: Paulina, Dominik, Filip i Denis. Serdecznie gratulujemy J

Poniżej link do katalogu wszystkich nagrodzonych prac.

Katalog nagrodzonych prac Piękna nasza Polska cała 2024 (edupage.org)

W siedzibie Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  podpisane zostały przez panią dyrektor SOSW Emilię Nowak umowy z   prezesem zarządu ATUT Leszno Sp. z o.o. panem Piotrem Kucharskim na przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków oraz wspólnikiem spółki HFM Group M. Halec Spółka Jawna panem Maciejem Halec na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w budynku internatu nr 6.

ś.p. MATEUSZ DRAB
22.06.2006-10.06.2024
 
W sercach jest smutek,
łzy po naszych twarzach płyną.
Śmierć zabrała nam Ciebie,
lecz wspomnienia nigdy z pamięci nie zginą...
PAMIĘTAMY
Stowarzyszenie "Podaruj Dzieciom Radość" przy współudziale finansowym Powiatu Leszczyńskiego realizuje kolejne zadanie publiczne na rok 2024.
Tematem tegorocznej edycji jest cykl zajęć dla dzieci i uczniów SOSW pod hasłem "Mój przyjaciel - drugi człowiek, pies, koń".
Zajęcia mają charakter indywidualny lub grupowy i przeznaczone są dla dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej.
 

Najważniejsze tematy najłatwiej poruszyć przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku. W przyjaznej  atmosferze w piątkowe popołudnie spotkali się rodzice naszych uczniów ze spektrum autyzmu i wymienili się własnymi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem ich pociech. Dziękujemy za wymianę poglądów i wspólnie spędzony czas.