W ramach przygotowań do obchodów Dnia Matki uczniowie klas II-IIIsps, Vspu oraz VAU uczestniczyli w Warsztatach Ogrodniczych w Tarnowej  Łące. Dzieci poznały pracę ogrodnika, różnorodne rośliny, a następnie samodzielnie sadziły wybrany przez siebie kwiatek dla swojej mamy.  Dziękujemy Rośliny Ozdobne Karol Drewniak za poświęcony nam czas, przekazaną wiedzę, pomoc w przygotowaniu prezentów dla naszych mam oraz za słodki poczęstunek.

Zwracamy się z ogromną prośbą o włączenie się do akcji na rzecz naszego ucznia Mateusza, który jest po kardiologicznej operacji i potrzebuje krew. 
Grupa krwi dawcy nie ma znaczenia. 
Poniżej podajemy link do rejestracji w regionalnym punkcie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 🩸🩸🩸
 
https://ebilet.rckik.poznan.pl/qmaticwebbooking
 
Po rejestracji czas oczekiwania na oddanie krwi wynosi 1 tydzień.
Ważne jest, aby przy oddaniu krwi podać cel zbiórki: "Mateusz Drab - Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej".
 
Z góry dziękujemy za pomoc i włączenie się do naszej zbiórki. ❤️

We wtorek, 21 maja 2024r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, odbyła się Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”. Wzięli w niej udział uczniowie z Brzezia, Rawicza, Rydzyny i Żmigrodu. Głównym celem olimpiady była integracja uczniów szkół specjalnych, rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, a także pokazanie młodzieży, że matematyka może być również zabawą. Wszyscy uczniowie pisali test składający się z 20 zadań, w którym musieli wykazać się ogólną wiedzą matematyczną.

Uczniom naszego Ośrodka udało się odnieść sukces. Na poziomie szkoły podstawowej II miejsce zajął Szymon Szczupski, a na poziomie szkoły branżowej II miejsce zajął Patryk Ratajczak, a III miejsce Julia Urban. Gratulujemy  J

OPIEKA STOMATOLOGICZNA
 
Uczniowie do lat 19 naszego ośrodka będą mogli skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej 🦷👄 w leszczyńskiej przychodni Ventriculus. 
 
Opieka sprawowana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 na ul. Słowiańskiej 41 w Lesznie- Ventriculus,
rodzice muszą się umówić telefonicznie na wizytę z dzieckiem pod nr tel. 65 547 69 92.
 
 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie rozpoczyna się kolejny cykl zajęć w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” . Realizowane są bezpłatne   zajęcia terapeutyczne przez specjalistów z zakresu logopedii, rehabilitacji ruchowej, psychologii, pedagogiki specjalnej.

SOSW w Rydzynie pełni w powiecie leszczyńskim funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. Placówka prowadzi nabór dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, do Rządowego Programu „Za życiem” na rok  2024. Zajęcia są oferowane dla rodzin z powiatu leszczyńskiego.

Wnioski można pobrać w sekretariacie SOSW w Rydzynie, Plac Zamkowy 2

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku dzieci niepełnosprawnych: orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju

- w przypadku dzieci zagrożonych niepełnosprawnością: zaświadczenie  lekarskie o zagrożeniu dziecka niepełnosprawnością i dodatkowo dokumentację potwierdzającą zaburzenia zagrażające niepełnosprawnością.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowych informacji udziela koordynator programu pod numerem tel. 606 296 592.