PODRĘCZNIKI

 

 

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Zestaw podręczników dla I – III L  klasy Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla I – III a   klasy Szkoły Podstawowej  (z różnymi niepełnosprawnościami)

Zestaw podręczników dla I – III b   klasy Szkoły Podstawowej  (z różnymi niepełnosprawnościami)

Zestaw podręczników dla I – III c   klasy Szkoły Podstawowej  (z różnymi niepełnosprawnościami)

 

Zestaw podręczników dla IV klasy Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla V klasy Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla VI klasy Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla VII klasy Szkoły Podstawowej

 

Zestaw podręczników dla klasy IV a  (z różnymi niepełnosprawnościami)Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla klasy V a (z różnymi niepełnosprawnościami) Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla klasy VI a  (z różnymi niepełnosprawnościami) Szkoły Podstawowej

Zestaw podręczników dla VIII klasy Szkoły Podstawowej

 

Zestaw podręczników dla klasa VII a  (z różnymi niepełnosprawnościami)

Zestaw podręczników dla VIII A  (z różnymi niepełnosprawnościami) klasy Szkoły Podstawowej

 

Zestaw podręczników dla klasy I BRA

Zestaw podręczników dla klasy II BRA

Zestaw podręczników dla klasy III BRA

 

Zestaw podręczników dla klasy I BRB

Zestaw podręczników dla klasy II BRB

Zestaw podręczników dla klasy III BRB

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 W SZKOLE DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY  2024/2025 SZKOŁY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH