ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PZWWRD

22 czerwca odbył się piknik z okazji zakończenia roku szkolnego w Powiatowym Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.
Podczas spotkania koordynator zespołu- pani Ewa Szydłowska wręczyła dzieciom kończącym terapię dyplomy i upominki. Następnie dzieci aktywnie uczestniczyły w atrakcjach przygotowanych przez terapeutki. Była to dobra okazja do integracji rodzin dzieci  objętych terapią, wymiany doświadczeń i podsumowania efektów pracy specjalistów oraz postępów dzieci. 
Życzymy udanych wakacji !!!