Programowanie i robotyka

W drugim semestrze uczniowie Szkoły Podstawowej dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących uczestniczyli w zajęciach innowacji pedagogicznej „Programowanie i robotyka”. Podczas 6 zajęć (1 lub 2 godzinnych) uczniowie uczyli się tworzyć kody do danych instrukcji („Kodowanie na dywanie”); tworzyć algorytmy w grze Scottie Go!; uruchamiać Ozoboty, rysować na podstawie kodów graficznych trasy, które miały pokonać Ozoboty; uruchamiać Photony, sterować ich ruchem, zmieniać kolory czułek, dodawać dźwięki, tworzyć proste programy; z wykorzystaniem zestawów LEGO Education WeDo 2.0. konstruować roboty zgodnie z instrukcją w programie i je programować; a także zapoznali się z oprogramowaniem i zestawami BeCreo programując sygnalizację świetlną i termometr.