EN
tel. kom. +48 666 115 325

OFERTA


P.P.B. ADIKON w ramach swojej działalności świadczy usługi w zakresie:

   •   projektowania konstrukcji budowlanych dla wszystkich etapów procesu
        inwestycyjnego:
         –   projekty koncepcyjne,
         –   projekty budowalne,
         –   projekty przetargowe,
         –   projekty wykonawcze,
         –   projekty warsztatowe,
   •   optymalizacji rozwiązań projektowych,
   •   modernizacji i adaptacji obiektów budowlanych,
   •   weryfikacji dokumentacji projektowych,
   •   sporządzania opinii, ekspertyz technicznych,
   •   doradztwa technicznego,
   •   sprawowania nadzorów autorskich i inwestorskich nad realizacją inwestycji,
   •   przeglądów obiektów,
   •   nadzorowania robót budowlanych.


Projektowanie konstrukcji budowlanych dotyczy obiektów:
   •   mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
   •   handlowo-usługowych,
   •   użyteczności publicznej,
   •   hal magazynowych i produkcyjnych,
   •   przemysłowych.
  • Bez-nazwy-3.jpg
  • bx.jpg
  • bx1.jpg
  • bx2.jpg
  • bx3.jpg
PARTNERZY