Deprecated: Non-static method modImieninyHelper::getImieniny() should not be called statically in /poniec/modules/mod_imieniny/mod_imieniny.php on line 28
13 lipca 2024 Imieniny obchodzą Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Irwin, Jakub, Justyna, Małgorzata, Radomiła

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Zdjęcie 1 Small

Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 27 maja br. jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 35.877.332,51 zł – czyli plan dochodów został wykonany 96,81%, natomiast wydatki wykonano w kwocie 35.915.277,94 zł – co stanowi 94,53 % planu.

Wątpliwości w ocenie zeszłorocznego wykonania budżetu nie miały także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Komisja Rewizyjna oraz komisje stałe rady, które pozytywnie oceniły pracę Burmistrza Ponieca.

kzgrl.logo.1

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/5/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO" z dnia 23 kwietnia 2020 r. przyjęty został nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który obowiązywać będzie od 1 czerwca 2020r.

Osoby posiadające kompostownik, muszą złożyć deklarację od 1 do 10 czerwca, aby skorzystać ze zwolnienia z części opłaty, stawka w tym wypadku będzie wynosiła 24 zł/osobę. Mieszkańcy, który nie posiadają kompostownika i będą oddawać odpady BIO w brązowych pojemnikach obowiązuje stawka 27zł/osobę.

Druki deklaracji - do pobrania

OPS baner

 

Gmina Poniec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż w ramach realizacji projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” zostanie utworzone mieszkanie wspomagane w formie mieszkania wspieranego, które służyć będzie osobom starszym, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych.

W związku z tym partner projektu Fundacja Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Plewiskach zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę materiałów remontowo-budowlanych do remontu nieruchomości przeznaczonej na mieszkanie wspomagane zlokalizowanej w mieście Poniec.

Poniżej linki do zapytań:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1247298

OPS baner

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystępuje do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Poniec na lata 2021 – 2027. Strategia ta będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niżej załączonej ankiety, dzięki której poznamy państwa opinie i potrzeby.

Zapraszamy do ankiety

herb c

W załączniku przedstawiamy Państwu wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

Znajdą tam Państwo również listę laboratoriów zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, wykonujących badania PCR w kierunku Covid-19, które jest wymagane celem wykluczenia zakażenia bezobjawowego.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 27 maja 2020 roku o godz. 14:00  w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu.

herb c Custom

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że od dnia
25 maja 2020 roku.
Przy ulicy Rynek zostaje przywrócona

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Przypominamy o obowiązku uiszczania opłaty
za parkowanie pojazdu.
Postój jest płatny od poniedziałku do piątku
w godz. od 9:00 do 17:00.

Opłata dotyczy wszystkich miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

poniec

 

Gmina Poniec w swojej ofercie sprzedaży oprócz działek budowlanych położonych na nowoutworzonym osiedlu Berlinek w Poniecu, posiada również atrakcyjny teren w miejscowości Dzięczyna. Do sprzedaży przeznaczonych zostało 11 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dogodne sąsiedztwo, korzystne ceny i warunki sprzedaży. Dobra decyzja na budowę domu właśnie w tym miejscu. Zapraszamy do skorzystania z oferty.

 

ZOBACZ FILM

 

 

przedszkole20IMG 8297

 

Z okazji 100. rocznicy urodzin naszego wielkiego Rodaka Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Poniec, delegacja władz samorządowych w imieniu Gminy złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym długoletni pontyfikat Ojca Świętego.

Zapraszamy do galerii