Deprecated: Non-static method modImieninyHelper::getImieniny() should not be called statically in /poniec/modules/mod_imieniny/mod_imieniny.php on line 28
13 lipca 2024 Imieniny obchodzą Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Irwin, Jakub, Justyna, Małgorzata, Radomiła

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

ARiMR logo portal ceny rolnicze pl

W ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków –  od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Czytaj całość

 

pomoc covid 19

herb c Custom

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło w dniu 17 września 2020 r., że powiat gostyński pozostaje nadal w żółtej strefie.

 

COVID19 Custom

Szanowni Państwo
 
W dniach 16-17 września 2020 r. na terenie powiatu gostyńskiego zostanie uruchomiony bezpłatny mobilny punkt badań na koronawirusa.
 

2020 09 15 plakat

 

herb c Custom

 

W związku z dużym przyrostem zakażeń koronawirusem, od 12 września 2020 r. powiat gostyński zostaje umieszczony w strefie żółtej.

Sytuacja ta związana jest głównie z ogniskiem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Rogowie (gmina Krobia), w którym odnotowano 33 wyniki pozytywne.

Wprowadzenie żółtej strefy oznacza, że na terenie naszego powiatu zaczną obowiązywać dodatkowe obostrzenia.

Przeczytaj o najważniejszych zmianach.

 
Zapraszamy do obejrzenia filmu.
 
 COVID19 Custom

 

herb c

W dniach od 3 do 30 września 2020 r. odbędzie się odbiór wyrobów azbestowych dla osób, które złożyły wnioski do 15 maja 2020 r. z terenu gminy Poniec.

Mieszkańców, którzy posiadają gospodarstwa rolne w tym trzodę chlewną, prosimy o wystawienie wyrobów azbestowych przed posesję zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu dotyczącymi zakazu wstępu osób postronnych na teren gospodarstwa rolnego. Obostrzenie jest spowodowane zagrożeniem przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń.

O terminie odbioru, będziemy informować wnioskodawców, w dzień poprzedzający odbiór wyrobów azbestowych.

policja.odznaka1

Posterunek Policji w Poniecu w okresie od 01.06.2020 roku do 31.12.2020 roku realizuje plany działania priorytetowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie dzielnic nr 19, 20 i 21. Plan dzielnicy nr 19 obejmuje teren w rejonie sklepu Tequila Shot przy ul. Rynek w Poniecu gdzie osoby tam przebywające spożywają alkohol w miejscu do tego nie przeznaczonym. Plan dzielnicy nr 20 obejmuje rejon drogi wzdłuż miejscowości Rokosowo, gdzie kierujący pojazdami  mechanicznymi nie stosują się do przepisów ruchu drogowego i parkują pojazdy wzdłuż drogi nie stosując się do znaku B-36 - zakaz zatrzymywania się. Plan dzielnicy 21 obejmuje rejon stawów w miejscowości Dzięczyna gdzie dochodzi kłusownictwa a wędkujące tam osoby nie przestrzegają regulaminu łowiska. Tego rodzaju zachowania wpływają negatywnie na ocenę społeczeństwa. Z uwagi na powyższe w przypadku ujawnienia, bądź uzyskania informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach proszę o kontakt telefoniczny bądź meilowy z dzielnicowym odpowiedzialnym za dany rejon służbowy.        

Z góry dziękuję za okazaną pomoc.

herb c

Informujemy, że od 1 do 15 września br. W Urzędzie Miejskim w Poniecu (II piętro, biuro nr 14) przyjmowane będą wnioski dotyczące stypendium szkolnego.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Poniec znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (528,00 zł netto na jednego członka rodziny), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.                                      

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Poniecu, biuro nr 14 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec.

do pobrania:wniosek

herb c

W 2020r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.