Deprecated: Non-static method modImieninyHelper::getImieniny() should not be called statically in /poniec/modules/mod_imieniny/mod_imieniny.php on line 28
13 lipca 2024 Imieniny obchodzą Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Irwin, Jakub, Justyna, Małgorzata, Radomiła

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

alt


PONIECKA STREFA INWESTYCYJNA
Najniższe ceny w regionie !
Położenie – 7 km od drogi krajowej nr 5,
20 km od Leszna Rawicza i Gostynia
Zapraszamy przedsiębiorców do nowej strefy
inwestycyjnej na terenie Gminy Poniec
Oferujemy tereny o łącznej 6,93 ha pod zabudowę produkcyjną,
magazyny, stacje benzynowe oraz pozostałe usługi.
Dla nowych inwestorów atrakcyjne zwolnienia podatkowe do 5 lat.BURMISTRZ PONIECA
ogłasza,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 oraz na stronie internetowej Gminy Poniec (w pełnej treści) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Ponieca i wsi Janiszewo, gmina Poniec. Dla zbywanych nieruchomości obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo ustala się przeznaczenie nieruchomości pod zabudowę techniczno – produkcyjną, składów magazynów oraz usług.

Księga wieczysta nie wykazuje ciężarów i obciążeń. Gmina Poniec zastrzega sobie prawo odkupu przez okres 5 lat licząc od dnia nabycia przez Nabywcę nieruchomości zgodnie z art. 593 §1 i §2 art. 594 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zmianami) w przypadku nie zabudowania nieruchomości zabudową techniczno – produkcyjną, składów, magazynów oraz usług zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przez okres 2 lat od momentu nabycia przedmiotowej nieruchomości. Odkupienie nieruchomości za cenę sprzedaży nabywcy przez Gminę Poniec w dniu podpisania aktu notarialnego.


Do przetargu ustnego nieograniczonego przeznacza się następujące nieruchomości:


Poz. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i KW

Powierzchnia nieruchomości  w ha

Cena wywoławcza nieruchomości w PLN
(netto)

Wadium w PLN -
 1 Dz.Nr 514
KW Nr PO1Y/00038249/2
4.2988 810.000 130.000 -
 2
Dz.Nr 523 i 524
KW Nr PO1Y/00030303/3
 
1.0473 202.548    -
 3  Dz.Nr 535
KW Nr PO1Y/00029393/0
0.4368 
75.435 
  -
          -
 
           

 

Forma Zbycia warunki płatności Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaż na własność następuje za cenę osiągniętą w przetargu, do której doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Cena nabycia płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej w dniu jej zawarcia. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego
   

 

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
+ podatek VAT 23%


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium
na rachunek Gminy Poniec:
Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060:
poz. 1 dnia 20 listopada 2017r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Poniec.
 

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości i treścią niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu
przy ul. Rynek 24, sala 7 w dniu:

poz. 1 - 24 listopada 2017 r. o godz. 10:00     


Dodatkowe informacje o nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pok. nr 5 parter., tel. (65)-573-15-33 wew. 15, w poniedziałki w godz. 8-16 i wt. – pt. godz. 7-15, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.
Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                             
                 /-/ Jacek WidyńskiZobacz szczegóły:

ZARZĄDZENIE 231/2017 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 514 położonej w obrębie wsi Janiszewo przeznaczoną pod zabudowę techniczno – produkcyjną składów i magazynów oraz usług - czytaj całość

ZARZĄDZENIE 230/2017 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Ponieca, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - czytaj całość

ZARZĄDZENIE 214/2017 BURMISTRZA PONIECA z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 514 położonej w obrębie Janiszewa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - czytaj całość

 


Dlaczego warto zainwestować w gminie Poniec?
Gmina Poniec to gmina miejsko-wiejska, położona w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie gostyńskim.

Gmina Poniec oferuje tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 8,0400 ha. Jest to 6 nieruchomości o powierzchniach od 0.3700 ha do 4.4000 ha.


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług.

Nieruchomości zlokalizowane są w rejonie ulicy Rydzyńskiej w miejscowości Poniec na terenie powiatu gostyńskiego. Obszar ten przylega do dróg powiatowych, które prowadzą do oddalonej o 8 km miejscowości Rydzyna (droga zmodernizowana w całości w 2012 roku) i 6 km miejscowości Bojanowo, w której łączą się z drogą krajową nr 5.
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Poniec, obecnie teren użytkowany jest rolniczo, klasy gruntu V i VI.

Odległość do mediów wynosi:
energia elektryczna - 200 m.
woda - 200 m.
kanalizacja - w przypadku pojawienia się inwestora zainteresowanego kupnem nieruchomości, Gmina Poniec deklaruje wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej


Wakacje podatkowe dla inwestorów:
Pomoc dla inwestorów przez okres:
- jednego roku od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 1 do 5 osób,

- dwóch lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 6 do 10 osób,

- trzech lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia od 11 do 20 osób,

- pięciu lat od powstania obowiązku podatkowego dotyczącego inwestycji gospodarczej na przedmiotowym terenie w przypadku zatrudnienia powyżej 21 osób.

Sprzedaż powyższych nieruchomości nastąpi na zasadach ogólnych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Do cen należy doliczyć podatek VAT.

ZARZĄDZENIE 170/2016 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- Czytaj całość

ZARZĄDZENIE 171/2016 BURMISTRZA PONIECA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Czytaj całość


altalt

altalt

*****************************************************
  

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 września 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

- załącznik nr 2

- załacznik nr 3


ZWOLNIENIA PODATKOWE
 
 


Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności
w strefie inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo
zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Poniecu.
Sprawę prowadzi p. Krystian Juśkiewicz, tel. kontaktowy 65/5731533
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.