Deprecated: Non-static method modImieninyHelper::getImieniny() should not be called statically in /poniec/modules/mod_imieniny/mod_imieniny.php on line 28
22 lipca 2024 Imieniny obchodzą Albin, Bolesława, Bolisława, Laurencjusz, Wawrzyniec, Maria Magdalena, Milenia, Pankracy, Więcemiła

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

herb c

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 2 grudnia 2020 roku o godz. 14:00  w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu.


Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2020-2032,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2020,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy inwestycyjnej w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/ 81 /2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
8. Podjęcie uchwały w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poniec na lata 2021- 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poniec na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028”,
11. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i zapytania,
14. Zakończenie.


                                                       Z wyrazami szacunku
                                                       Przewodniczący Rady
                                                              /-/ Jerzy Kusz