Deprecated: Non-static method modImieninyHelper::getImieniny() should not be called statically in /poniec/modules/mod_imieniny/mod_imieniny.php on line 28
13 lipca 2024 Imieniny obchodzą Ernest, Ernestyn, Eugeniusz, Irwin, Jakub, Justyna, Małgorzata, Radomiła

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /poniec/plugins/content/gadgets/gadgets.php on line 18

Gmina Poniec jest typową gminą rolniczą, położoną w południowo - zachodniej części powiatu gostyńskiego, o ogólnej równinnej rzeźbie terenu, gdzie wyjątek stanowi zbocze doliny rzeki Rów Polski. Średni wskaźnik bonitacji rzeźby terenu w 10-punktowej skali wynosi 9,3 punkta. Warunki wodne dla celów produkcji rolnej są korzystne. Struktura jakościowa gruntów ornych jest dobra, a 68% gruntów ornych zalicza się do IIIa - IVa klasy bonitacji. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przydatności przestrzeni produkcyjnej jest dobry (81,1ha 100 punktów). Nasze rolnictwo charakteryzuje się wysoką efektywnością produkcyjną i zajmuje czołowe miejsca zarówno w wielkopolsce jak i w kraju.

Dominującą formą gospodarowania w rolnictwie stanowi sektor indywidualny prowadzący produkcją mieszaną, w którego władaniu znajduje się 70% użytków rolnych. Produkcja roślinna w tym sektorze podporządkowana jest produkcji zwierzęcej, która prowadzona jest w każdym gospodarstwie. W strukturze zasiewów dominują zboża znaczącą pozycję zajmują buraki cukrowe oraz warzywa głównie pomidory.

W ostatnich latach wzrasta powierzchnia tych gospodarstw, kilkunastu rolników gospodaruje obecnie na powierzchni powyżej 50ha.

Powierzchnia ogólna miasta i gminy wynosi 13 232ha z czego:

  • użytki rolne stanowią - 9778
    w tym: grunty orne - 8372
    użytki zielone - 1388
    sady - 18
  • użytki leśne oraz grunty zadrzewione - 2394
  • pozostałe (drogi, wody, nieużytki, koleje, tereny zabudowane) - 1060

Plony osiągane przez rolników są wysokie i wynoszą one jeśli chodzi o 4 zboża – 46q/ha, buraki cukrowe 450 q/ha. Obsada inwentarza w gospodarstwach indywidualnych to 70 szt. bydła na 100ha użytków rolnych( w tym 27 krów), trzody chlewnej 676 szt. na 100ha użytków   rolnych ( w tym 51 macior).

 

Ilość gospodarstw rolnych wg wielkości areału:

 

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
powyżej
1
2
3
4
5
7
10
15
20
50
100
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
 
2ha
3ha
4ha
5ha
7ha
10ha
15ha
20ha
50ha
100ha
 
  61 gospodarstw
  36 gospodarstw
  25 gospodarstw
  17 gospodarstw
  35 gospodarstw
117 gospodarstw
169 gospodarstw
  41 gospodarstw
  29 gospodarstw
    2 gospodarstwa
    3 gospodarstwa

 

 

 

 

 

 

Na terenie naszej gminy ma siedzibę 479 indywidualnych gospodarstw rolnych, dwie Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, swoją działalność rolniczą prowadzą również dwie spółki cywilne oraz dwie spółki z o.o.

W strukturze zasiewów największą powierzchnię stanowią:

  - zboża - 76%
  - rośliny okopowe - 11%
  - warzywa -   5%
  - kukurydza na zielonkę -   5%

Średnie plony wynoszą:

  - podstawowych zbóż -   40,5 q/ha
  - buraków cukrowych - 450,0 q/ha
  - ziemniaków - 215,0 q/ha

Obsada zwierząt gospodarskich na 100ha UR wynosi:

  - bydło -   70 szt.
    w tym krowy -   27 szt.
  - trzoda chlewna - 676 szt.
    w tym maciory -   51 szt.