Kościół w Waszkowie


Kościół w Waszkowie zbudowano w 1609 roku; został częściowo zniszczony w wyniku podpalenia i ostatecznie trzeba było go odbudować. Budowę ukończono w 1635 roku. Należał do parafii ewangelickiej. Budynek kościelny znajduje się na terenie dawnego cmentarza. Jest budowlą postawioną na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem. Ściany zewnętrzne są bielone. Po obu stronach mieszczą się płyty nagrobne. Jedna pochodzi z XVIII wieku, druga jest nieczytelna. Zachowały się drewniane empory oraz posadzka z XVIII wieku. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na piękną drewnianą chrzcielnicę oraz stare drewniane ławki. Obecnie kościół jest rzymskokatolicki i jest filią parafii w Poniecu.

Kontakt

Urząd Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24
64 - 125 Poniec
tel. (65) 573 15 33
e-mail: um@poniec.pl

SWPPG
ul. 1 Maja 13/3
63 - 800 Gostyń
tel. (65) 572 07 54
e-mail: gospodarka@gostyn.pl

Fucco Design
ul. Święciechowska 47
64 - 100 Leszno
tel. 885 244 366
e-mail: kontakt@fucco.pl