Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny


Po raz pierwszy kościół był wzmiankowany w 1309r. W XV w. nastąpiła przebudowa w stylu gotyckim. Obecną formę architektoniczną kościół uzyskał w drugiej połowie XVIII w. Cały teren kościelny jest otoczony murem z dwiema bramami od wschodu i zachodu. W bramie zachodniej, przed którą stoimy, zamontowano klasycystyczne kraty z herbem Nowina Mielżyńskich, dawnych właścicieli miasta. Widać również wyraźnie inicjały SM SB DP i datę - 1811. Kościół jest zbudowany na rzucie silnie wydłużonego prostokąta, z wielobocznym zamknięciem prezbiterium od strony wschodniej. Zwraca uwagę monumentalna, kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu. Składa się z dwóch kondygnacji, rozczłonkowanych ( oddzielonych) gzymsami, pilastrami i boniowaniem. Górna część wieży została zwieńczona belkowaniem z ząbkami i półkolistymi frontonami; hełm z blachy klasycystyczny w kształcie smukłego stożka osadzonego na niskim cokole. Portal do kruchty od zachodu w architektonicznym obramieniu. Kościół jest opięty gotyckimi szkarpami trzyuskokowymi.

Kontakt

Urząd Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24
64 - 125 Poniec
tel. (65) 573 15 33
e-mail: um@poniec.pl

SWPPG
ul. 1 Maja 13/3
63 - 800 Gostyń
tel. (65) 572 07 54
e-mail: gospodarka@gostyn.pl

Fucco Design
ul. Święciechowska 47
64 - 100 Leszno
tel. 885 244 366
e-mail: kontakt@fucco.pl