Gimnazjum


Budynek obecnego gimnazjum został wzniesiony około 1860 r. jako szkoła komunalna. W okresie międzywojennym mieściła się w nim szkoła powszechna, a po II wojnie szkoła podstawowa. Od 1999 r. stał się siedzibą gimnazjum, które w 2002 r. przyjęło imię Bernarda Śliwinskiego. Wydarzenie to upamiętnia tablica, znajdująca się na froncie budynku. Budynek obecnego gimnazjum składa się z trzech korpusów. Najstarszy z nich, środkowy, stoi frontem do ulicy. Dwa boczne, powstałe nieco później, ustawiono szczytem do ulicy. Szczyty posiadają schodkowe zakończenie, zwieńczone niewielkimi wieżyczkami. Dach dwuspadowy. Okna na piętrze od ulicy zakończone łukami, a na parterze prostokątne. Do wnętrza budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od ulicy Szkolnej, drugie od ulicy Gostyńskiej, trzecie, używane obecnie na co dzień, od strony podwórza.

Kontakt

Urząd Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24
64 - 125 Poniec
tel. (65) 573 15 33
e-mail: um@poniec.pl

SWPPG
ul. 1 Maja 13/3
63 - 800 Gostyń
tel. (65) 572 07 54
e-mail: gospodarka@gostyn.pl

Fucco Design
ul. Święciechowska 47
64 - 100 Leszno
tel. 885 244 366
e-mail: kontakt@fucco.pl