Dom Śliwińskiego


Przy uliczce dochodzącej do ponieckiego rynku znajduje się niepozorny, skromny dom. To tutaj w dniu 5 lipca 1883 w mieszczańskiej rodzinie Romana i Antoniny z Obecnych urodził się przyszły dowódca wojsk powstańczych walczących w rejonie Leszna. Ten fakt upamiętnia tablica pamiątkowa ufundowana przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Poniecu.

Kontakt

Urząd Miejski w Poniecu
ul. Rynek 24
64 - 125 Poniec
tel. (65) 573 15 33
e-mail: um@poniec.pl

SWPPG
ul. 1 Maja 13/3
63 - 800 Gostyń
tel. (65) 572 07 54
e-mail: gospodarka@gostyn.pl

Fucco Design
ul. Święciechowska 47
64 - 100 Leszno
tel. 885 244 366
e-mail: kontakt@fucco.pl